Palveluhinnasto

Päivitetty 28.6.2021

Vahingonkorvausmaksut

Mikäli sopimusehtoja rikotaan tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella, asiakkaalta peritään täysimääräisesti vaurion tai vahingon korjaamisesta johtuvat kulut. Asiakkaan huolimattomuudesta johtuvat ajoneuvon vauriot tai vahingot peritään asiakkaalta omavastuuseen asti (max. 1000 €).

Vuokrauksen päättäminen ohjeiden vastaisesti (ovet tai ikkunat auki, valot päällä, ovet lukitsematta, ajoneuvo pysäköity väärään paikkaan) 50 € Yli 10 min myöhästymisestä perittävä maksu 50 €/alkava tunti Ajoneuvoon kuuluvien varusteiden häviäminen, rikkoutuminen tai anastaminen Kustannusten mukaan Siivousmaksu (vähäinen likaantuminen tai roskien siivous) 20 €/h (aina väh. 1h) Siivousmaksu ammattilaisella (tupakointi, eläimet, vaikea likaantuminen) Kustannusten mukaan Siirto-, pysäköinti-, pysäköintivirhe- ja sakkomaksujen käsittelymaksu 20 € Ajoneuvon jääneen omaisuuden palauttamisesta johtuva toimistokulu 20 € Tankkaamatta jättäminen 40 € (tankkiin ei saa mahdollisessa tarkastuksessa mahtua yli 1,5 l polttoainetta) + puuttuva polttoaine Väärän polttoaineen tankkaamisesta johtuvat kustannukset Kustannusten mukaan

Maksun viivästysmaksu

Viivästyskoron vuotuinen korko 7 %

Sopimusehdoissa olevien kieltojen laiminlyöminen (mm. yleisten sopimusehtojen kohta 4)

300 €

Ajoneuvon vieminen ulkomaille luvatta

600 € + seisontamaksu

Käyttäjän virheestä johtuva hinaus

Kustannusten mukaan

Ajoneuvon seisontamaksut

Ajoneuvon voimassa olevan vuorokausihinnan mukaisesti

Ajoneuvon avaimien kadottaminen (uudet avaimet, lukkotyöt, ajoneuvon laitteiden uudelleen konfigurointi)

Kustannusten mukaan + seisontamaksu

Väärän polttoaineen tankkaamisesta johtuvat kustannukset

Kustannusten mukaan

Vuokrauksen päättäminen ohjeiden vastaisesti (ovet tai ikkunat auki, valot päällä, ovet lukitsematta, ajoneuvo pysäköity väärään paikkaan)  

50 € 

Yli 10 min myöhästymisestä perittävä maksu

50 €/alkava tunti

Siirto-, pysäköinti-, pysäköintivirhe- ja sakkomaksujen käsittelymaksu

20€

Ajoneuvon jääneen omaisuuden palauttamisesta johtuva toimistokulu

20€

Ajoneuvoon kuuluvien varusteiden häviäminen, rikkoutuminen tai anastaminen

Kustannusten mukaan

Siivousmaksu (vähäinen likaantuminen tai roskien siivous)

20 €/h (aina väh. 1h)

Siivousmaksu ammattilaisella (tupakointi, eläimet, vaikea likaantuminen)

Kustannusten mukaan

Tankkaamatta jättäminen (tankkiin ei saa mahdollisessa tarkastuksessa mahtua yli 1,5 l polttoainetta)

40€ + puuttuva polttoaine 

Siivousmaksu ammattilaisella (tupakointi, eläimet, vaikea likaantuminen)

Kustannusten mukaan

Siivousmaksu ammattilaisella (tupakointi, eläimet, vaikea likaantuminen)

Kustannusten mukaan

Siivousmaksu ammattilaisella (tupakointi, eläimet, vaikea likaantuminen)

Kustannusten mukaan

Siivousmaksu ammattilaisella (tupakointi, eläimet, vaikea likaantuminen)

Kustannusten mukaan

Siivousmaksu ammattilaisella (tupakointi, eläimet, vaikea likaantuminen)

Kustannusten mukaan